A part de que tinc paciència de pescador, m'apasiona el tema des de abans de tenir una càmera.
M'encanta ajudar a qui tingui interès en el tema. O sigui que, qui li pugui interessar, que compti amb mí.